Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej jakości obsługi świadczonej przez Urząd Miejski w Wałbrzychu. Wszystkie uwagi i wnioski posłużą doskonaleniu naszej pracy oraz zapewnieniu wszystkim mieszkańcom sprawnej i profesjonalnej obsługi.
Czy kontakt z Urzędem był w sprawie prywatnej czy reprezentował/a Pan/i firmę
W jaki sposób kontaktował/a się Pan/i z Urzędem aby załatwić ostatnią sprawę?
Czego dotyczyła załatwiana w Urzędzie sprawa?
Poniżej znajdują się stwierdzenia dotyczące pracy Urzędu i jego pracowników. Dla każdego z nich proszę zaznaczyć, w jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami. Swoich ocen proszę dokonać w odniesieniu do ostatnio załatwianej sprawy prywatnej w Urzędzie.

System oznakowania wewnątrz budynku Urzędu jest przejrzysty.

Odszukanie właściwego wydziału nie sprawia trudności.

Strona internetowa Urzędu jest przejrzysta i czytelna.

Pomieszczenia w Urzędzie są uporządkowane.

Pracownik/cy Urzędu wykazał/li się sprawnością działania

Pracownik/cy Urzędu wzbudził/li Pana/i zaufanie.

Pracownik/cy Urzędu wykazał/li się życzliwością w podejściu do Pana/i sprawy.

Pracownik/cy Urzędu wykazał/li należytą staranność w załatwieniu Pana/i sprawy.

Uzyskane informacje od pracownika/ów Urzędu były jasne i zrozumiałe.

Pracownik/cy Urzędu wykazał/li się wysoką kulturą osobistą.

Pracownik/cy Urzędu zaangażował/li się w Pana/i sprawę.

Pracownik/cy Urzędu poświęcił/li odpowiednią ilość czasu na załatwienie Pan/i sprawy.

Pracownik/cy Urzędu udzielił/li pomocy w załatwieniu Pana/i sprawy.

Pracownik/cy Urzędu jest/są kompetentni.

Pracownik/cy Urzędu poinformował/li Pana/ą o terminie realizacji działania.

Pracownik/cy Urzędu w sposób staranny realizował/li swoje obowiązki.

Pana/i sprawa została szybko załatwiona.

Pracownik/cy Urzędu wykazał/li obiektywizm w załatwieniu sprawy.

Pana/i sprawa została załatwiona kompleksowo.

Pracownik/cy Urzędu realizują działania terminowo.

Co według Pana/i ma największy wpływ na jakość załatwianych spraw? Czy ważne jest aby:

System oznakowania wewnątrz budynku Urzędu jest przejrzysty.

Odszukanie właściwego wydziału nie sprawiło Panu/i trudności.

Strona internetowa Urzędu była przejrzysta i czytelna.

Pomieszczenia w Urzędzie były uporządkowane.

Pracownik/cy Urzędu wykazał/li się sprawnością działania.

Pracownik/cy Urzędu wzbudził/li Pana/i zaufanie.

Pracownik/cy Urzędu wykazał/li się życzliwością w podejściu do Pana/i sprawy.

Pracownik/cy Urzędu wykazał/li należytą staranność w załatwieniu Pana/i sprawy.

Uzyskane informacje od pracownika/ów Urzędu były jasne i zrozumiałe.

Pracownik/cy Urzędu wykazał/li się wysoką kulturą osobistą.

Pracownik/cy Urzędu zaangażował/li się w Pana/i sprawę

Pracownik/cy Urzędu poświęcił/li odpowiednią ilość czasu na załatwienie Pan/i sprawy.

Pracownik/cy Urzędu udzielił/li pomocy w załatwieniu Pana/i sprawy.

Pracownik/cy Urzędu był/byli kompetentni.

Pracownik/cy Urzędu poinformował/li Pana/ą o terminie realizacji działania.

Pracownik/cy Urzędu w sposób staranny realizował/li swoje obowiązki

Pana/i sprawa została szybko załatwiona.

Pracownik/cy Urzędu wykazał/li obiektywizm w załatwieniu sprawy.

Pana/i sprawa została załatwiona kompleksowo.

Pracownik/cy Urzędu realizowali działania terminowo.

Czy uważa Pan/i, że praca Urzędu w ostatnim czasie uległa:
Jakie rozwiązania Pani / Pana zdaniem mogłyby przyczynić się do usprawnienia pracy Urzędu?
W trosce o jakość zebranych danych, chcemy zapobiec automatycznemu wypełnianiu ankiety przez roboty internetowe.
Proszę wpisać wynik poniższej operacji matematycznej.