1. Czy Pan/Pani akceptuje zaproponowany układ komunikacyjny ?

2. Czy powinna być zwiększona ilość terenów mieszkaniowych ?

3. Czy ulica Słowackiego docelowo powinna funkcjonować jako:

4. Czy ma Pan/Pani inne uwagi do przedstawionego projektu ?

5. W jakiej dzielnicy Wałbrzycha Pan/Pani mieszka ?

6. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na podanie roku urodzenia ?

7. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na podanie płci ?

8. Czy wyraża Pan/Pani zgodę na podanie rodzaju wykształcenia ?