Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety na temat jakości życia w Wałbrzychu. Otrzymane od Państwa pinie pozwolą w lepszy sposób zarządzać miastem, przyczynią się do usprawnienia jego funkcjonowania i podniesienia poziomu życia mieszkańców
W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) ogólnie z całego swojego życia?
Na ile jest Pan(i) zadowolony(a):

ze swoich dzieci?

z własnego małżeństwa?

z miejsca zamieszkania?

ze swojego stanu zdrowia?

z własnego mieszkania/domu?

z własnej pracy zawodowej?

z własnej pozycji społecznej?

ze swoich warunków życia?

ze swoich perspektyw na przyszłość?

z własnych dochodów?

z własnego poczucia bezpieczeństwa?

Jak Pan(i) ogólnie ocenia Wałbrzych, jako miejsce do życia?
Jakie Pana(i) zdaniem są podstawowe zalety mieszkania w Wałbrzychu? Proszę wskazać maksymalnie 5 głównych zalet.
Jakie Pana(i) zdaniem są podstawowe wady mieszkania w Wałbrzychu? Proszę wskazać maksymalnie 5 głównych wad.
Jak ogólnie ocenia Pan(i) poszczególne dziedziny życia w Wałbrzychu, za które odpowiedzialny jest samorząd?

Transport i komunikacja

Edukacja

Usługi komunalne (wodnokanalizacyjne, gospodarka odpadami i tereny zielone

Czystość i estetyka w mieście

Ochrona zdrowia

Oferta kulturalna

Oferta sportowa

Pomoc społeczna

Bezpieczeństwo mieszkańców

Przeciwdziałanie bezrobociu i wsparcie przedsiębiorczości

Gospodarka mieszkaniowa

Czy, gdyby miał(a) Pan(i) taką możliwość, to czy chciał(a)by Pan(i) wyprowadzić się gdzieś indziej - zamieszkać w innym miejscu, poza swoim Wałbrzychem?
Której z wymienionych poniżej czynności poświęca Pan(i) najwięcej wolnego czasu? Proszę wskazać maksymalnie 3 czynności.
Czzy zgadzasz się ze mną?
Płeć
Jakie ma Pan(i) wykształcenie?
Ile ma Pan(i) lat?
Jakie jest Pana(i) stan cywilny?
Jaka jest obecnie Pana(i) sytuacja zawodowa?
W której dzielnicy Wałbrzycha Pan(i) mieszka?
W trosce o jakość zebranych danych, chcemy zapobiec automatycznemu wypełnianiu ankiety przez roboty internetowe.
Proszę wpisać wynik poniższej operacji matematycznej.